Trehørningen

Trehørningen er ei småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år.

”Akkurat passe liten. Akkurat passe stor. I kroppen min er det bare jeg som bor.”

Selv om man er liten, både vil og kan 1-3 åringene mye! De er nysgjerrige, sosiale og bestemte små mennesker.

Vi ønsker at avdelinga skal være et trygt og stimulerende sted, som er på barnas premisser.

Her på avdelinga er vi opptatt av:

Det positive og gode samspillet mellom liten og stor- barna skal møte rolige og trygge voksne som setter grenser, forklarer og gir dem alternativ. Voksne som er engasjerte, delttagende og tilstedeværende i samspillet med barna. Små barn trenger mye omsorg og kos. Hos oss er det alltid tid til å sitte på et fang.

Å være et språkstimulerende miljø- vi prater mye med barna, og bruker bevisst hver eneste situasjon til å lære bort nye ord og begreper. Det kan være seg i rutine situasjoner, planlagte aktiviteter og samlingsstunder.

Barns medbestemmelse- på Trehørningen er det ikke så mye verbalt språk, og derfor er det viktig at vi voksne er sensitive for barns signaler og deres kroppsspråk, og deres initiativ. Bare slik kan barna få utøve medbestemmelse.

Ansatte

Line
Pedagogisk medarbeider
Lisa
Pedagogisk leder
Hildegunn
Barne- og ungdomsarbeider
Amanda
Pedagogisk medarbeider
Camilla Therese
Assistent
Silje
Pedagogisk leder
Jasmin
Pedagogisk medarbeider
Ananke
Pedagogisk medarbeider
Jakob
Assistent