Blåkollen

Blåkollen er en avdeling med barn i alderen 1-3 år.

Vi ønsker at dagene hos oss skal være ”omringet” av trygghet, omsorg, glede, humor, lek, vennskap og tilstedeværende og tålmodige voksne.

Små barn er nysgjerrige på livet, og nysgjerrigheten skal ”krydres” å få vokse. Vi ønsker at dagene skal organiseres slik at de fremmer barns selvstendighetsutvikling og personlige læreprosesser. Vi vil gi barna innflytelse i hverdagen innenfor trygge og forutsigbare rammer. Barn skal oppmuntres til å gjøre ting selv, eller sammen med en voksen.

Det er veldig mye sang, musikk og bevegelse på Blåkollen. Vi koser oss sammen i formelle og uformelle stunder der musikk og sang står sentralt. Små barn lærer og erfarer mye gjennom å bruke egen kropp og sanser så det er det viktig at det er rom for. Både på barnas eget initiativ og aktiviteter arrangert av oss voksne.

Selv om barna ikke har så mange fingre å vise frem når vi spør om deres alder, så er de barn med ubegrensede muligheter, og det er vår oppgave å legge tilrette for dem og deres utvikling, og ikke minst heie de frem mens de går.

”Gi barna kjærlighet, mer kjærlighet og enda mer kjærlighet, så kommer fornuften av seg selv” –Astrid Lindgren

Ansatte

Bente
Pedagogisk leder
Camilla
Pedagogisk medarbeider
Irana
Pedagogisk medarbeider
Heidi
Daglig leder
Kasya
Assistent
Amanda
Førskolelærer
Andreas
Pedagogisk medarbeider
Julia
Pedagogisk medarbeider