VELKOMMEN TIL OSS

Karveslettlia barnehage SA er en offentlig godkjent barnehage med 80 plasser. Vi har barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger. Barnehagen er organisert som et samvirkeforetak, hvor det innbetales et andelsinnskudd. Alle foreldre anses som medlemmer. I tillegg til barnehagens årsplan oppfordrer vi alle til å oppdatere seg jevnlig på barnehagens app Vigilo. Der finnes aktuell informasjon, samt at månedsplaner og månedsbrev legges ut jevnlig.

Vårt hovedmål er ”Å skape et miljø preget av trygghet, trivsel og glede”. Dette er en forutsetning som skal ligge i bunnen for det konkrete arbeidet på den enkelte avdeling. Vi legger vekt på at målet gjenspeiles i det daglige samspillet, i rutinesituasjonene og i temaarbeidet i barnehagen. Hovedmålet gjøres om til delmål som tilpasses den enkelte avdeling. Delmålene skal ivareta barnas behov og forutsetninger ut fra alder, utviklingsnivå og barnegruppa som helhet.

Åpningstider 07:15-16:45

Smakebiter fra hverdagen

Nyheter